ประวัติความเป็นมา


              บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรง มิสทิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2531 โดยราชาขายตรงของเมื่องไทย “ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์” อดีตประธานกรรมการ เจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ในครั้งนี้ก็เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น (ดังชื่อของบริษัทเบทเตอร์เวย์) ให้กับคนไทยทั่วประเทศผ่านธุรกิจระบบขายตรงของคนไทย ในยุคเริ่มต้น คนไทยยังไม่รู้จักธุรกิจขายตรงมากนักสำนักงานของบริษัทเบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในยุคแรกเป็นเพียงอาคารพาณิชย์ 3 คูหามีพนักงานไม่ถึง 10 คน สินค้าไม่่ถึง 100 รายการ ในปีถัดมาเป็นปีที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักมิสทิน โดยการนำกลยุทธ์การโฆษณามาใช้ ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการขายตรงของโลก โดยมีสโลแกนอันเป็นอมตะของคุณอมรเทพว่า “นิ้ง..หน่อง มิสทินมาแล้วค่ะ” เป็นสโลแกนง่ายๆบอก ความเป็นไทยและสื่อถึงการขายตรงได้อย่างชัดเจน

              บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์มิสทิน เครื่องสำอางค์ขายตรงชั้นเดียว โดยการเสนอขายผ่านแคตตาล็อก ซึ่งสะดวกสบายด้วยระบบการสั่งซื้อ, จัดส่ง และการชำระเงิน ที่รวดเร็ว ทันสมัย มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยจำนวนสมาชิกมิสทินกว่า 700,000 คน เป็นการกระจายรายได้ มอบโอกาสความมั่นคงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ สมาชิกมิสทิน และคนไทยในทุกภาคของประเทศ

              นอกจากนี้ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นบริษัทขายตรงของคนไทย ที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับสูงสุดในทุกๆ ด้าน อาคารสำนักงานที่กว้างขวาง สวยงาม บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ ตั้งโดดเด่น บนถนนรามคำแหง อาณาจักรที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อ ด้วยรูปแบบ “การจัดสวนแห่งอนาคต” ซึ่งออกแบบโดย มิสเตอร์ แพทริก บลังค์ (Patrick Blanc) นักพฤกษศาสตร์ และนักออกแบบสวนชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลก รวมถึง ประติมากรรมแห่งความศรัทธาของชาวเบทเตอร์เวย์ ได้แก่ ประติมากรรมรูปเหมือน “ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์” อดีตประธานกรรมการ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ

              คลังสินค้าที่ได้รับการจัดอันดับให้ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ระบบคอมพิวเตอร์อันทันสมัย ช่วยจัดระบบใบสั่งซื้อสินค้าที่มีมากมายในแต่ละวัน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา สอดคล้องกับการจัดระบบการขนส่ง ซื่งมีการบริหารงานเพื่อรองรับการจัดส่งสินค้าจำนวนมากในแต่ละวัน เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถูกจัดส่งเป็นอย่างดี
Better Way (Thailand) Co.,Ltd.